Workshopy 2

Cyklus kreatívnych workshopov na tému "TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU" - tlačová správa a fotogaléria

 

HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA - PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

V mesiacoch marec až november 2017 zrealizovalo Trnavské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, s podporou vedenia Gymnázia Angely Merici v Trnave projekt: Cyklus kreatívnych workshopov na tému "Tvorba animovaného filmu". Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Cieľom projektu bolo pomôcť našim najmladším autorom a novým autorom v skvalitnení tvorby animovaných filmov po stránke umeleckej, obsahovej a technickej. Tvorivé dielne sa zorganizovali vďaka ústretovému prístupu pani riaditeľky Gymnázia Angely Merici v Trnave Mgr. Jane Kuracinovej, v počítačových učebniach gymnázia. Odbornými lektormi boli: Mgr. art. Martin Snopek ArtD. - Súkromná umelecká škola dizajnu Bratislava, Mgr. art. Tomáš Danay - Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby Bratislava, Mgr. Dušan Blahút PhD. - Alien štúdio Bratislava, Mgr. Marián Pásto - Alianz TV Bratislava. Tematicky boli workshopy zamerané na : realizáciu animovaných filmov rôznymi technikami a z rôznych materiálov, animácia z plasteliny a z rôznej farebnej hmoty, plôšková animácia z farebných kartónov, počítačová animácia v programe CINEMA 4, pieskova animácia, animácia s inými sypkými materiálmi, ukážky animácie v programe 3D MAX, prípravu scenárov, story boardov. Účastníci si pozreli ukážky z filmov " PIK a NIK (piesková animácia) - film autora Mgr. art. Martina Snopeka Art.D., film realizovaný kombinovanou technikou plastelíny a reálnych predmetov Verdi: Traviata, reklamy štúdia Alien - počítačovú animáciu reklám Rajo, Verbena, Šariš, Kofola, vianočné reklamy a animované filmy zo stavebníc LEGO. Veríme, že účastníci workshopov svoje novonadobudnuté skúsenosti a poznatky využijú vo svojich nových filmoch, ktoré budú môcť prezentovať na Krajskej súťaži amatérskych filmov CINEAMA 2018.

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie ZUČ - TOS

 

Fotogaléria: Workshopy 2