Cyklus kreatívnych workshopov na tému“ TVORBA HRANÉHO FILMU“

 

V mesiacoch marec, apríl, máj, jún, september, október, november 2016 zrealizovalo Trnavské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj,  s podporou Gymnázia Angely Merici v Trnave Projekt: Cyklus kreatívnych workshopov  na tému „Tvorba hraného filmu“. Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Účastníkmi worshopov boli naši najmladší autori, tvorcovia filmov a účastníci postupových súťaží amatérskych filmov a videofilmov CINEAMA. Pod vedením odborných lektorov sme autorom pomohli získať nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti v oblasti: dramaturgie, prípravy scenára literárneho a technického, práce s kamerou, práce s hereckým prejavom, strihového a zvukového spracovania filmu, zvukového dizajnu. Odbornými lektormi boli: pán Mgr.art Martin Snopek ArtD. a Michal Kravarik zo Strednej súkromnej školy dizajnu v Bratislave, Mgr. Ján Pekarik z katedry umeleckej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Michal Zwiržina z Trnavskej univerzity, Mgr. art. Tomáš Danay fimár a pedagóg zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave, Mgr. Peter Celec PhD. filmár a pedagóg z televízie TA3 a ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave. Tematicky boli kreatívne workshopy zamerané na prípravu scenára, kompozíciu filmového obrazu, použitie špeciálnych efektov vo filme, strih filmu, herecké cvičenia, prácu s kamerou, zvukový dizajn, základy filmového jazyka.  Účastníci si pozreli aj ukážky z filmov „Posledný autobus“ - film autora Mgr. art Martina Snopeka ArtD. získal  v zahraničí 21 ocenení, ďalej „Čokoláda“, „Nožnicovoruký Edward“, „Tango“. Veríme, že účastníci svoje novonadobudnuté poznatky a skúsenosti zúročia vo svojich nových filmových dielach a motivujú k novým zaujímavým nápadom.

 

 

Tvorba hraného filmu - kreatívne workshopy