CINEAMA

Dňa 2.4.2019 sme zrealizovali v kine CINEMAX ARENA v Trnave XXIII. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

CINEAMA 2019

Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Vo filmovej projekcii sme predstavili najnovšiu tvorbu autorov z Trnavského kraja a poskytli sme možnosť konfrontácie jednotlivých filmov. Porota pracovala v zložení predseda poroty PhDr. Dušan Blahút Alien štúdio Bratislava, členovia poroty Ing. Peter Chmela Hlohovská televízia Hlohovec, Mgr. Michal Vrbňák RTVS - Slovenská televízia Bratislava.

Podujatie moderovala pani Mgr. Janka Nunvářová z TV Lux. Porota hodnotila 33 filmov rôznych žánrov (animovaný film, hraný film, videoklip, reportáž, dokument, experimentálny film) a vekových skupín autorov ( I. skupina - do 16 rokov, II. skupina - od 16 do 21 rokov, III. skupina – nad 21 rokov ). Tento rok sa do súťaže zapojilo prvýkrát aj 8 nových autorov z Galanty, Dunajskej Stredy a Trnavy. Privítali sme milého hosťa pani PhDr. Zuzanu Školudovú z Národného osvetového centra v Bratislave organizátorku celoslovenskej súťaže CINEAMA 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. - 9.6.2019 v OC Galéria Mlyny v kine CINEMAS v Nitre. Po zaujímavej projekcii filmov autorom boli odovzdané vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Autori sa po vyhodnotení zúčastnili rozborového seminára s odbornými lektormi. Na odbornom rozborovom seminári lektori – členovia odbornej poroty hodnotili podrobne jednotlivé filmové diela. Poradili autorom ako odstrániť jednotlivé nedostatky, ako lepšie riešiť sekvencie filmov, ako riešiť kompozíciu filmových záberov, osvetlenie, aj zvukový dizajn. O projekciu aj o rozborový seminár prejavili filmoví fanúšikovia veľký záujem a zúčastnili sa v počte 215 divákov.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Emília Szegényová

Mgr. Emília Szegényová

Fotogaléria: CINEAMA 2019

Výsledky krajskej súťaže CINEAMA 2018

 

Skupina A

 

Hraný film:

PIZZA  ( postup ) - Diplom a cena

skupina A - hraný film (1:43 )  autor : Dorota Dobošová - GAM Trnava

Animovaný film:

PERLA ( postup ) - Diplom a cena

skupina A - animovaný film (0:59  ) autor: Mária Valovičová - CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

 

Skupina B

 

Experiment:

FLYSTOP reklama ( postup ) - Čestné uznanie

skupina B - experiment ( 1:12 ) autor: Dominik Novák, GAM Trnava

MY YEAR 2017 ( postup) – Diplom a cena

skupina B – experiment ( 3:40 ) autor : Marcel Meluš Hostie

 

Skupina C

 

Videoklip:

MalinyJAm – NA PRÁZDNINÁCH ( postup ) - Diplom a cena

skupina C - videoklip ( 4:07 )  autori : Milan Eliáš, Patrik Lago, Katka Dózsová, Kristína Pauerová Trnava

MalinyJAm – VESELÝ PSÍK ( postup ) – Čestné uznanie

skupina C - videoklip ( 5:30 )  autori : Milan Eliáš, Patrik Lago, Katka Dózsová, Kristína Pauerová Trnava

MalinyJAm – ROZPRÁVKOVÁ ROBOTA ( postup ) – Čestné uznanie

skupina C - videoklip ( 5:30 )  autori : Milan Eliáš, Patrik Lago, Katka Dózsová, Kristína Pauerová Trnava

MalinyJAm – ŠUŠLE MUŠLE ( postup ) – Diplom a cena

skupina C - videoklip ( 4:08 )  autori : Milan Eliáš, Patrik Lago, Katka Dózsová, Kristína Pauerová Trnava

NEKULTÚRA – NA SLOVENSKU... ( postup ) - Diplom a cena

skupina C - videoklip ( 1:47 )  autor : Oto Haffner Hlohovec

DIAMOND FLOWERS – CLOSED DOOR ( postup ) - Diplom a cena

skupina C - videoklip ( 4:00  )  autori : Michal Miklovič, Lukáš Holota UCM Trnava

Experiment:

BUT´N TONITE ( postup )  - Čestné uznanie

skupina C - experiment ( 1:49 ) autor : Ján Pekarik – Vlčkovce

Dokument:

PÚŤ V HÁJIČKU 2017 ( postup) – Diplom a cena

skupina C – dokument (13:16 ) autor: Ján Chrvala  Piešťany

ŠAŠTÍN ( postup ) – Čestné uznanie

Skupina C – dokument (15:47 ) autor: Mgr. Peter Pčolka Trnava

Reportáž:

RETRO MÚZEUM ( postup) – Diplom a cena

skupina C – reportáž ( 6:45 ) autor: Mgr. Michal Lipovský Trnava

 

Fotogaléria: CINEAMA