Imatrikulácie 2017

06.11.2017 13:09

Veľmi sa tešíme, že na GAMe máme nových primánov a prvákov. Ich krásný uvodný program z imatrikulácií si môžte pozrieť na našej stránke. Primáni a prváci - vitajte na GAMe :)