CINEAMA 2017

05.04.2017 18:08

Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017.

Cenu a postup do celoslovenského kola získali naši terciáni za film Sesternice a film Tercia A. Ocenené práce reprezentujú trnavský kraj na celoslovenskej súťaži CINEAMA a z celoslovenskej súťaže postupujú na Svetový festival neprofesionálneho filmu UNICA. 

CINEAMA je postupová krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby a video tvorby. Jej poslaním je prezentovať krajskú amatérsku filmovú tvorbu a video tvorbu, poskytnúť možnosť konfrontácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Práce hodnotí odborná porota.

Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.